{{headers[selectedLogin]}}


Mesp.mn
Сан Бизнес центр, 501 тоот, Ерөнхий Сайд Амарын гудамж-29, Бага тойруу, 14200, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Улаанбаатар, Монгол улс

+976 75057570
info@mesp.mn
Mongolia.Employment.Support.Project
Төслийн баримт бичгүүд

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн баримт бичиг

Монгол хэл дээр

 1. Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгийг ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, үнэлэх журам
 2. Хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөрийг шинэчлэн батлах тухай Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн тогтоол
 3. Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний орчинг сайжруулж “Ажил мэргэжлийн төв“ болгон зохион байгуулах аймаг дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, хэлтсийн жагсаадтыг батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын Сайдын тушаал
 4. Хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөрийн хүрээнд жижиг зээлийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын Сайдын тушаал
 5. Хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх удирдамж шинэчлэн батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын Сайдын тушаал
 6. Төслийн заслын ажилд мөрдөх жишиг стандарт гарын авлага
 7. Байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын хүрээний гарын авлага

Англи хэл дээр

 1. Financial agreement
 2. Environmental and Social Management Framework
 3. On Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants
 4. Amendment to Financial agreement