{{headers[selectedLogin]}}


Mesp.mn
Сан Бизнес центр, 501 тоот, Ерөнхий Сайд Амарын гудамж-29, Бага тойруу, 14200, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Улаанбаатар, Монгол улс

+976 75057570
info@mesp.mn
Mongolia.Employment.Support.Project
Төслийн баримт бичгүүд

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ (ХЭДТ)-ИЙН БАРИМТ БИЧИГ

Монгол хэл дээр

 1. Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгийг ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, үнэлэх журам
 2. Хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөрийг шинэчлэн батлах тухай Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2020 оны  02 дугаар тогтоол
 3. Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний орчинг сайжруулж “Ажил мэргэжлийн төв“ болгон зохион байгуулах аймаг дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, хэлтсийн жагсаадтыг батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын Сайдын тушаал
 4. Хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөрийн хүрээнд жижиг зээлийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын Сайдын тушаал
 5. Хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх удирдамж шинэчлэн батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын Сайдын тушаал
 6. Төслийн заслын ажилд мөрдөх жишиг стандарт гарын авлага
 7. ХЭДТ-ийн Байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын хүрээний гарын авлага
 8. Хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2021 оны 03 дугаар тогтоол

Англи хэл дээр

 1. Financial agreement
 2. MESP Environmental and Social Management Framework
 3. On Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants
 4. Amendment to Financial agreement
 5. Mongolia employment support project annual report 2021

 

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ҮЕИЙН ДЭМЖЛЭГ БОЛОН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТӨСӨЛ (ОБҮДХЭТ)-ИЙН БАРИМТ БИЧИГ

Монгол хэл дээр

 1. ОБҮДХЭТ-ийн Байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын хүрээний гарын авлага

Англи хэл дээр

 1. MERESP Environmental and Social Management Framework