{{headers[selectedLogin]}}


Mesp.mn
Сан Бизнес центр, 501 тоот, Ерөнхий Сайд Амарын гудамж-29, Бага тойруу, 14200, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Улаанбаатар, Монгол улс

+976 75057570
info@mesp.mn
Mongolia.Employment.Support.Project
Ажил мэргэжлийн стандарт боловсруулах хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулна

админ,   4 сарын 25, 2023


УРИЛГА

Төслийн нэр: Онцгой байдлын үеийн дэмжлэг болон хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөл

Зөвлөх үйлчилгээний нэр: Сонгогдсон мэргэжлүүдийн ажил мэргэжлийн стандартыг боловсруулах хуулийн этгээд сонгон шалгаруулах.

Тендерийн дугаар: ОБҮДХЭТ/202303019; C2-CS-2023-11

Дэлхийн банкны санхүүжилтээр Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас хэрэгжүүлж буй Онцгой байдлын үеийн дэмжлэг болон хөдөлмөр эрхлэлтийн төслийн хүрээнд энэхүү зөвлөх үйлчилгээг санхүүжүүлнэ. Зөвлөх үйлчилгээний ажлын даалгаврыг www.tender.gov.mn /ОБҮДХЭТ/202303019/; www.mlsp.gov.mn; www.mesp.mn цахим хуудаснаас авна уу.

Доорх шалгуур үзүүлэлтийг хангасан аж ахуйн нэгж, байгууллагыг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Мэдүүлгээ ирүүлэх хүсэлтэй байгууллага нь зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах материалыг 2023 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн 12.00 цагаас өмнө хэвлэмэл (цаасаар) хэлбэрээр Онцгой байдлын үеийн дэмжлэг болон хөдөлмөр эрхлэлтийн төслийн байранд битүүмжилж ирүүлнэ.

Үүнд:

  • Байгууллагын танилцуулга, ажлын туршлага

                    - Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ болон дэлгэрэнгүй танилцуулга

                     - Хуулийн этгээдийн зөвлөхийн орон тоо, товч танилцуулга

  • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт
  • Шүүхийн тусгай архивын тодорхойлолт.
  • Ажлын даалгаварт заасан зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэж байсан ажлын туршлага (Хуулийн этгээдийн сүүлийн 5 хүртэлх жилийн хугацаанд тухайн гэрээтэй ижил төстэй ажил үйлчилгээ гүйцэтгэж байсан талаарх мэдээлэл)

Хуулийн этгээдийг  Дэлхийн банкны худалдан авах ажиллагааны журмын дагуу дагуу сонгон шалгаруулна.

Дэлхийн банкны чанарын үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, оноо:

  1.  Хуулийн этгээдэд тавигдах шалгуур:

Хөдөлмөрийн хуулийн 17.5. дахь зүйлд заасны дагуу “Ажил олгогчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах байгууллага болон мэргэжлийн холбоод” байна.

  1. Ажил мэргэжлийн стандарт боловсруулсан туршлагатай байх:

Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 2022 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Ажил мэргэжлийн стандарт боловсруулах аргачлал”-ын дагуу боловсруулж, Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөр батлуулж байсан ажил мэргэжлийн стандартын тоог үнэлгээнд үндэслэл болгоно.

Оноо

   [20-30]


 

  [50-70]

 

/Үндсэн мэргэжилтнүүдийн ур чадвар болон санхүүгийн саналыг эхний шатны үнэлгээнд харгалзахгүй тул нотлох баримт ирүүлэх шаардлагагүй/

Сонирхсон байгууллагууд Дэлхийн банкны зээлдэгчдэд бараа, ажил, зөвлөх болон зөвлөхийн бус үйлчилгээг санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төслийн худалдан авалтын 2016 оны журмын III дахь хэсгийн 3.14, 3.16, 3.17-д заасан ашиг сонирхлын зөрчлийн талаарх бодлогыг дагаж мөрдөнө.

Хуулийн этгээд нь төсөл арга хэмжээг гүйцэтгэх туршлага, чадвараа нэмэгдүүлж бусад хуулийн этгээдтэй түншлэлийн, эсхүл туслан гүйцэтгэх хэлбэрээр хамтран гүйцэтгэх эсэхээ тодорхой зааж өгнө. Түншлэлийн хувьд гэрээг  бүх гишүүд  хамтран хариуцна.

Нэмэлт мэдээлэл, тодруулгыг төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем /tender.gov.mn/-ээр 09.00-18.00 цагийн хооронд лавлана уу.

АЖЛЫН ДААЛГАВАР ТАТАХ  -   https://www.mesp.mn/files/editor/source/TOR%20for%20Occupational%20Standard.pdf

Хаяг: “Онцгой байдлын үеийн дэмжлэг болон хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөл”-ийн байр, Сан бизнес центр, 501 тоот, С.Амарын гудамж, 8-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс

Утас:75057570

Цахим шуудан:Procurement@mesp.mn